A fost publicată programarea restanțelor și măririle de note  - sesiunea februarie 2021. Accesați link-ul de mai jos pentru mai multe detalii.
PROGRAMAREA EXAMENELOR  ȘI COLOCVIILOR - SESIUNEA DE RESTANȚE ȘI MĂRIRI DE NOTE (15 - 21 februarie 2021)