SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

ANUNȚ IMPORTANT: La programul de studii universitare de licență Educație fizică și sportivă s-a suplimentat numărul de locuri (25 de locuri cu taxă), conform H.G. nr. 978 din 03 august 2022

ANUNȚ: Înscrierea la concursul de admitere sesiunea septembrie 2022 la Facultatea de Geografie, Turism și Sport se va face la sediul facultății, strada Universității, nr. 1, Pavilion C, etajul II, conform calendarului afișat, între orele 9.00-15.00, sau ONLINE.

Metodologia organizării admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și master pentru anul universitar 2022/2023;

ADMITERE AN SUPERIOR - Criterii de admitere, nr. locuri, calendar

CALENDARUL desfășurării concursului de admitere;
ACTE necesare pentru înscrierea la concursul de admitere;
TAXE admitere;
Modalități de plată taxe;
Precizări privind susținerea probei eliminatorii - Testarea capacității motrice;
Precizări privind adeverința medicală;

Testarea capacității motrice - parcurs aplicativ
.


Programe de studiu, nr. locuri, criterii de admitere:

Educație fizică și sportivă;
Kinetoterapie și motricitate specială
;
Kinetoterapie și motricitate specială (în limba engleză).

Geografia turismului;
Geografia turismului (în limba engleză);
Planificare teritorială.SESIUNEA IULIE 2022

ANUNȚ IMPORTANT: Înscrierea la concursul de admitere sesiunea iulie 2022 penrtu programele de studii din domeniul Geografie: Geografia turismului, Geografia turismului în limba engleză și Planificare teritoriă se prelungește până în 15 iulie 2022 la orele 15, atât la sediul facultății, strada Universității nr. 1, Pavilion C, etajul II,  sala C218, cât și ONLINE.
ANUNȚ IMPORTANT: Înscrierea la concursul de admitere sesiunea iulie 2022 la Facultatea de Geografie, Turism și Sport se va face la sediul facultății, strada Universității, nr. 1, Pavilion C, etajul II, sala C217 conform calendarului afișat, între orele 9.00-15.00, sau ONLINE.

Metodologia organizării admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și master pentru anul universitar 2022/2023;

CALENDARUL desfășurării concursului de admitere;
ACTE necesare pentru înscrierea la concursul de admitere;
TAXE admitere;
Modalități de plată taxe;
Precizări privind susținerea probei eliminatorii - Testarea capacității motrice;
Precizări privind adeverința medicală;
Program consultații discipline sportive;
Testarea capacității motrice - parcurs aplicativ.

Programe de studiu, nr. locuri, criterii de admitere:

Educație fizică și sportivă;
Kinetoterapie și motricitate specială;
Kinetoterapie și motricitate specială (în limba engleză).

Geografia turismului;
Geografia turismului (în limba engleză);
Planificare teritorială.