Burse - An universitar 2023-2024, semestrul II

ANUNȚ - virare bursă
Listă finală bursieri
Listă provizorie bursieri

Anexa 4 - Cerere pentru acordarea burselor de ajutor social

Anexa 4 a - Acord prelucrare date cu caracter personal (pentru student)
Anexa 4 c - Acord prelucrare date cu caracter personal (pentru membri de familie)
ANUNȚ - bursă socială și socială-ocazională, Semestrul II, 2023-2024
Criterii proprii de acordare a burselor pentru studenții Facultății de Geografie, Turism și Sport începând cu anul universitar 2023-2024
Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din UO aprobat prin HS 58/21.12.2023, Anexa 20


Burse - An universitar 2023-2024, semestrul I

ANUNȚ - virare bursă
Listă finală bursieri
Listă provizorie bursieri

Anexa 3 - Cerere pentru acordarea burselor de performanță științifică / specială / performanță ocazională

Anexa 4 - Cerere pentru acordarea burselor de ajutor social
Anexa 4 a - Acord prelucrare date cu caracter personal (pentru student)
Anexa 4 c - Acord prelucrare date cu caracter personal (pentru membri de familie)
ANUNȚ - bursă socială și socială-ocazională, Semestrul I, 2023-2024
Criterii proprii de acordare a burselor pentru studenții Facultății de Geografie, Turism și Sport începând cu anul universitar 2023-2024
Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din UO aprobat prin HS 54/26.10.2023, Anexa 33