SESIUNEA IUNIE/IULIE 2024


ANUNȚ - Înscrierea la examenul de licență / disertație | 5 și 8 iulie 2024Domeniile Educație fizică și Sport și Kinetoterapie

PROGRAMAREA STUDENȚILOR pentru EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR

♦ Studii universitare de licență
→ Educație fizică și sportivă;
→ Kinetoterapie și motricitate specială;
→ Kinetoterapie și motricitate specială (în limba engleză).

♦ Studii universitare de master
→ Educație fizică și antrenament sportiv;
→ Kinetoterapie în reeducarea funcțională.


FORMULARE finalizare studii (cerere de înscriere, copertă și pagina de gardă a lucrării, declarație de autenticitate):

♦ Studii universitare de licență
→ Educație fizică și sportivă;
→ Kinetoterapie și motricitate specială;
→ Kinetoterapie și motricitate specială (în limba engleză);
→ Sport și performanță motrică;

♦ Studii universitare de master
→ Educație fizică și antrenament sportiv;
→ Kinetoterapie în reeducarea funcțională;


ANUNȚ - Înscrierea la examenul de licență / disertație | 21 și 25 iunie 2024 - Domeniul Geografie
PROGRAMAREA STUDENȚILOR pentru EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR

♦ Studii universitare de licență
→ Geografia turismului;
→ Geografia turismului (în limba engleză);
→ Planificare teritorială;

♦ Studii universitare de master
→ Tourism management and planning (în limba engleză);
→ Gestiunea și amenajarea teritoriului asistată de GIS;

FORMULARE finalizare studii (cerere de înscriere, copertă și pagina de gardă a lucrării, declarație de autenticitate):

♦ Studii universitare de licență
→ Geografia turismului;
→ Geografia turismului (în limba engleză);
→ Planificare teritorială.

♦ Studii universitare de master
→ Tourism management and planning (în limba engleză);
→ Gestiunea și amenajarea teritoriului asistată de GIS.


CALENDAR examen de licență și disertație - domeniile: Geografie, Știința mediului;
CALENDAR examen de licență și disertație - domeniile: Educație fizică și sport, Kinetoterapie.

REGULAMENT de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat;
PROCEDURA operațională privind elaborarea lucrării de finalizare a studiilor;
BAREM pentru evaluarea și notarea absolvenților în cadrul examenelor de finalizare a studiilor;
COMISIE finalizare studii - licență;
COMISIE finalizare studii - master;
COMISIA pentru soluţionarea contestaţiilor la examenul de finalizare a studiilor de licenţă și master.

TEMATICA pentru finalizare studii - studii universitare de licență:
Geografie, Geografia turismului, Geografia turismului (în limba engleză), Geografia mediului, Planificare teritorială;
Educație fizică și sportivă;
Sport și performanță motrică;
Kinetoterapie și motricitate specială (grile);
→ Kinetoterapie și motricitate specială (în limba engleză) - ROEN.