Facultatea de Geografie, Turism și Sport s-a constituit prin unirea a două domenii tradiționale ale învățământului superior orădean înființate în anul 1964, și anume Educație fizică și sport și Geografie, cărora li s-au adăugat ulterior domeniile Știința mediului (2000) și Kinetoterapie (2011). Dispunând de o bază materială modernă și un colectiv de 52 de cadre didactice, facultatea școlarizează circa 800 de studenți înscriși la 8 programe de licență, 6 de masterat și o școală doctorală în domeniul Geografie. Modernizarea continuă se reflectă și în existența unui program complet (licență și master) din domeniul turismului cu predare în limba engleză.
Misiunea facultății este de a pregăti specialiști în concordanță cu cerințele pieței forței de muncă pe domeniile menționate. Atingerea acestui deziderat se realizează prin programe atractive, incluzând discipline corespunzătoare strandardelor specifice, susținute de cadre didactice a căror competență este dovedită de activitatea lor profesională și științifică, recunoscută național și internațional.

Facultatea include în structura sa două departamente: Departamentul de Educație fizică, Sport și Kinetoterapie și Departamentul de Geografie, Turism și Amenajarea Teritoriului. La nivel de licență cele 8 programe sunt: Educație fizică și sportivă; Kinetoterapie și motricitate specială, Sport și performanță motrică, Kinetoterapie și motricitate specială (cu predare în limba engleză), Geografia turismului, Geografia turismului (în limba engleză), Planificare teritorială, Știința mediului, iar la nivel de master: Educație fizică și antrenament sportiv, Kinetoterapie în reeducarea funcțională, Gestiune și amenajare turistică, Gestiunea și planificarea teritoriului asistată de GIS, Tourism and management planning. Școala Doctorală în domeniul Geografie  este susținută de cinci conducători de doctorat și peste 30 de doctoranzi.

Direcțiile de cercetare acoperă toate cele patru domenii gestionate de facultate. La nivelul acesteia funcționează două centre de cercetare: Centrul de studii și analize teritoriale (acreditat național) și Centrul de cercetări pentru performanță umană. Activitatea de cercetare a cadrelor didactice se materializează prin publicarea de articole în reviste științifice, acreditate CNCS și indexate în baze de date internaționale, cărți, volume, atlase. Sub egida departamentelor și a centrelor de cercetare sunt publicate cinci reviste de specialitate: Revista Română de Geografie Politică (B+), Analele Universității din Oradea, seria Geografie (B+) și fascicula Educație fizică și Sport, GeoJournal of Tourism and Geosites, Geosport for Society (indexate în baze de date internaționale).