Numele centrului:
    Centrul de Studii și Analize Teritoriale


Logo:


Scurtă prezentare a centrului
    Centrul de Studii şi Analize Teritoriale (CSAT) funcţionează în cadrul Universităţii din Oradea asociat Departamentului de Geografie, Turism şi Amenajarea Teritoriului din data de 15.01.2004, fiind recunoscut de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior prin certificatul nr. 29/CC-C din 11.05.2004.
    Scopul principal al Centrului de Studii si Analize Teritoriale este cercetarea ştiinţifică (atât latura fundamentală, cât şi cea aplicativă) axată pe abordarea problematicii geografiei dintr-o nouă perspectivă, cea a analizei sistemelor teritoriale, prin care geografia devine o disciplină de mare rezonanţă practică, chemată să răspundă nevoilor tot mai stringente ale societăţii legate de gestionarea raţională a teritoriului.
    Acest tip de abordare reuneşte toate segmentele ştiinţei geografice în scopul realizării studiilor de diagnoză şi prognoză teritorială prin evaluarea potenţialului de ansamblu al unui teritoriu, evidenţierea modelelor teritoriale, identificarea  principalelor disfuncţii din teritoriu, stabilirea strategiilor de dezvoltare durabilă etc.


Misiunea unității de cercetare dezvoltare, direcțiile de cercetare, dezvoltare, inovare
    Misiunea CSAT este de a promova cercetarea ştiinţifică fundamentală şi cea contractuală în domeniul geografiei, turismului şi amenajării teritoriului.


Direcțiile de cercetare
    Centrul dispune de un plan de cercetare general, ce vizează următoarele direcţii de studiu: turism, populaţie şi habitat, mediu, riscuri geografice, cartografiere tematică şi SIG, amenajarea teritoriului şi urbanism, geosituri.


Membrii CSAT:

 1. Prof. univ. dr. GACEU Ovidiu
 2. Prof. univ. dr. ILIEŞ Alexandru
 3. Prof. univ. dr. ILIEŞ Dorina
 4. Conf. univ. dr. BAIAS Ştefan
 5. Conf. univ. dr. FILIMON Luminiţa
 6. Conf. univ. dr. GRAMA Vasile
 7. Conf. univ. dr. HERMAN Grigore
 8. Conf. univ. dr. JOSAN Ioana
 9. Conf. univ. dr. LINC Ribana
 10. Conf. univ. dr. MORAR Cezar
 11. Conf. univ. dr. STAŞAC Marcu
 12. Lector univ. dr. BLAGA Lucian
 13. Lector univ. dr. BUCUR Liviu
 14. Lector univ. dr. DINCĂ Iulian
 15. Lector univ. dr. FILIMON Claudiu
 16. Lector univ. dr. GOZNER Maria
 17. Lector univ. dr. NISTOR Stelian
 18. Lector univ. dr. STUPARIU Marius
 19. Lector univ. dr. TĂTAR Corina
 20. Asist. univ. drd. CACIORA Tudor
 21. Doctorand FURDUI Sorin
 22. Doctorand MEȘTER Cosmin
 23. Doctorand BIRIȘ Mihaela

Valorificarea rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare și gradul lor de recunoaștere se face prin:
- 14 contracte de cercetare;
- 64 lucrări stiintifice publicate în reviste de specialitate cotate ISI;
- 1022 citări în reviste de specialitate cotate ISI;
- 120 lucrări publicate în reviste de specialitate fără cotaţie ISI;
- 60 lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de program;
- 20 cărţi etc.


Publicații științifice:

- GeoJournal of Tourism and Geosites
- Geosport for  Society
- Analele Universităţii din Oradea, Seria Geografie
- Revista Română de Geografie Politică


Recunoaşterea CSAT este la nivel naţional, creşterea vizibilităţii internaţionale este unul dintre obiectivele principale ale membrilor săi.