Info studenți - An universitar 2023-2024


ANUNȚ - Înscrierea la examenul de licență / disertație | 5 și 8 iulie 2024 - Domeniile Educație fizică și Sport și Kinetoterapie

ANUNȚ - Înscrierea la examenul de licență / disertație | 21 și 25 iunie 2024 - Domeniul Geografie

ANUNȚ - refacere disciplină Stagiu de practică în activități de turism din anul II | 17 - 19 mai 2024

ANUNȚ - ajutor financiar achiziționare calculator pentru anul 2024

ANUNȚ - a V-a ediție a Clinicului International de Baschet in Fotoliu Rulant - 15 martie 2024
ANUNȚ IMPORTANT - verificare situație școlară - termen: 8 martie 2024
Concurs foto EU GREEN - Ediția I, ianuarie 2024:
- Regulament concurs photo EU GREEN

Anunt concurs foto EU GREEN

ANUNȚ - restituire taxă de școlarizare pentru studenții care au trecut de la forma de finanțare cu taxă la fără taxă

Tabel nominal cu studenții beneficiari de loc de parcare pe anul universitar 2023-2024
Plată abonament parcare studenți (în spațiile Universității din Oradea) - an universitar 2023/2024
Cerere locuri parcare studenți (în spațiile Universității din Oradea) - an universitar 2023/2024

Adresă locuri parcare studenți (în spațiile Universității din Oradea) - an universitar 2023/2024
Reprezentanții studenților din cadrul facultății de Geografie, Turism și Sport - an universitar 2023 - 2024
Ghidul studentului UO

Îndrumători de an 2023-2024
Transport local
Structura anului universitar 2023-2024

Taxe de școlarizare studii universitare de licență - an universitar 2023-2024
Taxe de școlarizare studii universitare de masterat - an universitar 2023-2024
GHID - Operare taxe în platforma StudInfo
Modalități de plată taxe


Asociaţia Geografică „Simion Mehedinţi” Oradea
Alumni UO

GHID - completare chestionar de către student (evaluare activități didactice)

INFORMĂRI COVID-19