CANDIDATURI - pentru funcția de decan, mandatul 2024-2029

♦ TARCĂU Emilian - Formular de candidatură, CV, Program managerial, Declarație pe proprie răspundere, Cazier judiciar
 ILIEȘ Alexandru - Formular de candidatură, CV, Program managerial, Declarație pe proprie răspundere, Cazier judiciar


ALEGERILE PENTRU REPREZENTANȚII ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA se vor desfășura la BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII după cum urmează:

-pentru studenți, în data de 15 ianuarie 2024, în intervalul orar 10-16. În cazul în care nu se va întruni cvorumul de 50%+1, se va organiza turul al doilea în data de 17 ianuarie 2024, în intervalul orar 10-16.

-pentru cadre didactice, în data de 16 ianuarie 2024, în intervalul orar 10-16. În cazul în care nu se va întruni cvorumul de 50%+1, se va organiza turul al doilea în data de 18 ianuarie 2024, în intervalul orar 10-16.


CANDIDATURI - pentru funcția de membru în Senatul Universității din Oradea, mandatul 2024-2028
 Baias Ștefan - Formular de candidatură, CV, Declarație pe proprie răspundere
 Grama Vasile - Formular de candidatură, CV, Declarație pe proprie răspundere

CANDIDATURI - pentru funcția de membru student în Senatul Universității din Oradea, mandatul 2024-2028
 Gal Cătălin Alex - Formular de candidatură, CV, Scrisoare de intenție

ANUNȚ - Alegeri pentru funția de membru în Senatul Universității din Oradea


CANDIDATURI - pentru funcția de membru student în consiliul Facultății de Geografie, Turism și Sport, mandatul 2023-2028

 Ilieși Denisa - Formular de candidatură, CV, Scrisoare de intenție
 Laza Luisa - Formular de candidatură, CV, Scrisoare de intenție
 Roșu Diana - Formular de candidatură, CV, Scrisoare de intenție
 Todoca Alexandru - Formular de candidatură, CV, Scrisoare de intenție

Calendarul de desfășurare a alegerilor generale pentru funcția de Membru student în Consiliul Facultății de Geografie, Turism și Sport în mandatul 2023-2028


CANDIDATURI - pentru funcția de membru în consiliul Facultății de Geografie, Turism și Sport, mandatul 2023-2028

Departamentul de Geografie, Turism și Amenajarea Teritoriului:

 Baias Ștefan - Formular de candidatură, CVDeclarație pe proprie răspundere
 Grama Vasile - Formular de candidatură, CV, Declarație pe proprie răspundere
 Herman Grigore Vasile - Formular de candidatură, CV, Declarație pe proprie răspundere
 Ilieș Alexandru - Formular de candidatură, CV, Declarație pe proprie răspundere
 Josan Ioana - Formular de candidatură, CV, Declarație pe proprie răspundere
Departamentul de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie:
 Boca Cosmin Ioan - Formular de candidatură, CV, Declarație pe proprie răspundere
 Cristea Dana Ioana - Formular de candidatură, CV, Declarație pe proprie răspundere
 Dragoș Paul Florian - Formular de candidatură, CV, Declarație pe proprie răspundere
 Ille Mihai Ionel - Formular de candidatură, CV, Declarație pe proprie răspundere
♦ Lucaciu Gheorghe - Formular de candidatură, CV, Declarație pe proprie răspundere
 Tarcău Emilian - Formular de candidatură, CV, Declarație pe proprie răspundere

Calendarul de desfășurare a alegerilor generale pentru funcția de Membru în Consiliul Facultății de Geografie, Turism și Sport în mandatul 2023-2028


CANDIDATURI - pentru funcția de director de departament, mandatul 2023-2028

Rezultatul alegerilor din cadrul departamentelor Facultății de Geografie, Turism și Sport - 2023
Calendar alegeri academice 2023-2024
Departamentul de Geografie, Turism și Amenajarea Teritoriului:
Josan Ioana - Formular de candidaturăCV,  Plan managerial
Departamentul de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie:
Lucaciu Gheorghe - Formular de candidaturăCV,  Plan managerial

♦ Tarcău Emilian - Formular de candidaturăCV,  Plan managerial
CANDIDATURĂ - pentru funcția de decan, mandatul 2020-2024

ILIEȘ Alexandru - Formular de candidatură, CV, Plan managerial, Declarație pe proprie răspundere, Cazier judiciar

CANDIDATURI - pentru funcțiile de conducere din structura Universității din Oradea, membru în senatul universitar, mandatul 2020-2024

BAIAS Ștefan - formular de candidatură, CV, declarație
BUHAȘ Sorin Dacian - formular de candidatură, CV, declarație
SABĂU Anca Maria - formular de candidatură, CV, declarație
SZABO ALEXI Paul Cătălin - formular de candidatură, CV, declarație

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR

ALEGERI MEMBRI ÎN SENATUL UNIVERSITAR

In conformitate cu calendarul alegerilor (actualizat în urma ședinței de Senat din 8 ianuarie 2020) perioada depunerilor candidaturilor studenților, care doresc să candideze pentru un loc în Senatul universitar, este 8-10 ianuarie 2020.
Formularele de candidatura se înregistrează la registratura universității și depun la decanatul facultătii GTS.

09.01.2020

Candidaturi depuse:

Data depunerii Numele și Prenumele Departamentul
20.11.2019 BAIAS STEFAN DGTAT
26.11.2019 CRISTEA DANA EFSK
20.11.2019 DRAGOS PAUL FLORIAN EFSK
22.11.2019 GRAMA VASILE DGTAT
22.11.2019 HERMAN GRIGORE VASILE DGTAT
20.11.2019 ILIES ALEXANDRU DGTAT
22.11.2019 JOSAN IOANA DGTAT
20.11.2019 LUCACIU GHEORGHE EFSK
22.11.2019 SZABO-ALEXI PAUL EFSK
22.11.2019 TARCĂU EMILIAN EFSK

Documentul cu formularele de candidatură scanate poate fi accesat aici iar al CV-urilor aici.

CANDIDATURI
DGTAT: Josan Ioana - CVPlan managerial
DEFSK: Lucaciu Gheorghe - CVPlan managerial

Programarea ședinței privind alegerile pentru functia de director de departament

ADRESĂ - referendum privind modalitatea de desemnare a rectorului Universității din Oradea

Calendar alegeri academice parțiale pentru funcția de reprezentant al studenților în Senatul Universității din Oradea - martie 2019