SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022
♦ REZULTATE DEFINITIVE:

 Educație fizică și antrenament sportiv;
 Kinetoterapie în reeducarea funcțională;
 Gestiunea şi planificarea teritoriului asistată de GIS;
 Tourism management and planning.

♦ REZULTATE PROVIZORII:

Educație fizică și antrenament sportiv;
Kinetoterapie în reeducarea funcțională;
Gestiunea şi planificarea teritoriului asistată de GIS;
Tourism management and planning.


ANUNȚ IMPORTANT: CONFIRMAREA LOCULUI OCUPAT la concursul de admitere sesiunea septembrie 2022 la Facultatea de Geografie, Turism și Sport se va face la sediul facultății, strada Universității, nr. 1, Pavilion C, etajul II, sala C217 în perioada 19-20 septembrie 2022 între orele 9.00-15.00.

Pentru CONFIRMAREA LOCULUI  sunt necesare următoarele acte:

a) Diploma de licență în original (pentru candidații admiși la forma de învățământ fără taxă)
b) Cererea de înmatriculare;
c) Chitanța/chitanțele care atestă plata:  taxei de înmatriculare (100 lei); primei tranşe din taxa de şcolarizare: 1000 lei (pentru candidații admişi la forma de învăţământ cu taxă).

CANDIDAȚII CARE S-AU ÎNSCRIS ONLINE trebuie să aducă la confirmare actele în original și copie (care le-au încărcat pe platformă) și 3 poze tip buletin într-un dosar plic.
SESIUNEA IULIE 2022

REZULTATE DEFINITIVE:

Educație fizică și antrenament sportiv;
Kinetoterapie în reeducarea funcțională;
Gestiunea şi planificarea teritoriului asistată de GIS;
Tourism management and planning.


REZULTATE PROVIZORII:

Educație fizică și antrenament sportiv;
Kinetoterapie în reeducarea funcțională;
Gestiunea şi planificarea teritoriului asistată de GIS;
Tourism management and planning.


ANUNȚ IMPORTANT: CONFIRMAREA LOCULUI OCUPAT la concursul de admitere sesiunea iulie 2022 la Facultatea de Geografie, Turism și Sport se va face la sediul facultății, strada Universității, nr. 1, Pavilion C, etajul II, sala C218 în perioada 19-21 iulie 2022 între orele 9.00-15.00.

Pentru CONFIRMAREA LOCULUI  sunt necesare următoarele acte:

a) Diploma de licență în original (pentru candidații admiși la forma de învățământ fără taxă)
b) Cererea de înmatriculare;
c) Chitanța/chitanțele care atestă plata:  taxei de înmatriculare (100 lei); primei tranşe din taxa de şcolarizare: 1000 lei (pentru candidații admişi la forma de învăţământ cu taxă).

CANDIDAȚII CARE S-AU ÎNSCRIS ONLINE trebuie să aducă la confirmare actele în original și copie (care le-au încărcat pe platformă) și 3 poze tip buletin într-un dosar plic.