PROGRAMARE EXAMENE ȘI RESTANȚE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

PROGRAMAREA RESTANȚELOR - pt ANII TERMINALI (31 august - 5 septembrie 2020)


PROGRAMARE EXAMENE (31 august - 5 septembrie 2020), RESTANȚE ȘI MĂRIRI DE NOTE (7-12 septembrie 2020) - pt ANII 1 și 2