SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

PROGRAMAREA RESTANȚELOR - pentru ANII TERMINALI (3-8 septembrie 2018)
Studii universitare de licență
Studii universitare de master

PROGRAMAREA EXAMENELOR ȘI COLOCVIILOR
SESIUNEA DE RESTANȚE ȘI MĂRIRI DE NOTE
(3-8 septembrie 2018)
(10-15 septembrie 2018)
Studii universitare de licență
Studii universitare de master


Anunț important - în atenția studenților care nu au prezențele necesare intrării la examenul de Baschet: în perioada 3-7 septembrie 2018, între orele 10-12 vor avea loc consultații la sala de jocuri
Conf.univ. Feflea Ioan