Anunț selecție Burse Erasmus+ KA107 Țări partenere - burse de studiu și plasament pentru studenți, mai multe informații găsiți mai jos: 

Universitatea din Oradea organizează tabără pentru studenții cu performanță academică deosebită la baza didactică "Gaudeamus" din Stâna de Vale, pentru mai multe detalii, accesați link-ul de mai jos:

A fost afișat Programul Tabere studențești 2019, pentru mai multe detalii, accesați link-ul de mai jos:

S-a afișat lista provizorie a studenților care vor beneficia de burse în anul universitar 2018/2019, sem. 2, Lista o puteți consulta mai jos:

Anunț selecție Burse Erasmus+ Țări partenere pentru personalul didactic și nedidactic, mai multe informații găsiți mai jos: 

Anunț selecție Burse Erasmus+ Țări partenere pentru personalul didactic și nedidactic, mai multe informații găsiți mai jos: 

A fost publicat CALENDARUL iunie/iulie 2019 pentru examenele de finalizare a studiilor la Facultatea Geografie, Turism și Sport. Accesați link-ul de mai jos pentru mai multe detalii.