Metodologia organizării admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și master pentrul anul universitar 2019/2020ADMITERE SEPTEMBRIE 2019
Studii universitare de licență

     
CERERE de TRANSFER la programul de studiu Kinetoterapie și motricitate specială (în limba engleză)

ANUNȚ - Admitere septembrie 2018  - AN SUPERIOR       
Pentru specializarea Educație fizică și sportivă se pot înscrie la concursul de admitere doar candidații pentru an superior, deoarece s-a atins capacitatea maximă de școlarizare pentru anul I.
ADMITERE IULIE 2019
Studii universitare de licență