Lista provizorie a candidaților declarați admiși - Studii de licență - An superior:

     → Educație fizică și sportivă
     → Kinetoterapie și motricitate specială
     → Planificare teritorială