SESIUNEA IUNIE/IULIE 2024

CALENDAR examen de licență și disertație - domeniile: Geografie, Știința mediului;
CALENDAR examen de licență și disertație - domeniile: Educație fizică și sport, Kinetoterapie.

REGULAMENT de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat;
PROCEDURA privind elaborarea lucrării de finalizare a studiilor.

TEMATICA pentru finalizare studii - studii universitare de licență:
Geografie, Geografia turismului, Geografia turismului (în limba engleză), Geografia mediului, Planificare teritorială;
Educație fizică și sportivă;
Sport și performanță motrică;
Kinetoterapie și motricitate specială (grile);
→ Kinetoterapie și motricitate specială (în limba engleză) - ROEN.

FORMULARE finalizare studii (cerere de înscriere, copertă și pagina de gardă a lucrării, declarație de autenticitate):

♦ Studii universitare de licență
→ Educație fizică și sportivă;
→ Kinetoterapie și motricitate specială;
→ Kinetoterapie și motricitate specială (în limba engleză);
→ Sport și performanță motrică;
→ Geografia turismului;
→ Geografia turismului (în limba engleză);
→ Planificare teritorială.

♦ Studii universitare de master
→ Educație fizică și antrenament sportiv;
→ Kinetoterapie în reeducarea funcțională;
→ Tourism management and planning (în limba engleză);
→ Gestiunea și amenajarea teritoriului asistată de GIS.