Selecție Burse Erasmus+ 2019/2020 pentru cadre didactice și nedidactice (DGTAT) 27 februarie 2020, mai multe informații găsiți mai jos: 


SELECȚIE (DGTAT) mobilități de predare și formare BURSE ERAMSUS+Tările programului si țările partenere 2019/2020