♦ Planul operațional al Facultății de Geografie, Turism și Sport pentru anul 2023

♦ CONCURS - DGTAT - posturi didactice vacante pentru personal didactic asociat în anul univ. 2022/2023
CONCURS - DEFSK - posturi didactice vacante pentru personal didactic asociat în anul univ. 2022/2023
ANUNȚ - depunere dosare pentru cadre didactice asociate în anul univ. 2022/2023


Rezultat concurs asistent universitar pe perioadă determinată, semestrul I al anului universitar 2022-2023
Programul de desfășurare a probelor de concurs pentru ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2022-2023


ANUNȚ - depunere dosare pentru cadre didactice asociate / invitate în anul univ. 2022/2023
♦ Programul de desfășurare a probelor de concurs pentru ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2021-2022


♦ CONCURS - posturi didactice vacante pentru personal didactic asociat în anul univ. 2021/2022

♦  Procedura proprie de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor didactice și de cercetare vacante
♦ Organigrama Facultății de Geografie, Turism și Sport
♦ Regulament de organizare al Consiliului Facultății de Geografie, Turism și Sport

♦ Planul operațional al Facultății de Geografie, Turism și Sport pentru anul 2022
♦ Planul strategic de dezvoltare a Facultății de Geografie, Turism și Sport pentru perioada 2021-2025

♦ Raport la Planul operațional pe anul 2021 al Facultății de Geografie, Turism și Sport
♦ Planul operațional al Facultății de Geografie, Turism și Sport pentru anul 2021
♦ Raport la Planul operațional pe anul 2020 al Facultății de Geografie, Turism și Sport
♦ Planul operațional al Facultății de Geografie, Turism și Sport pe anul 2020
♦ Raport la Planul operațional pe anul 2019 al Facultății de Geografie, Turism și Sport
♦ Planul operațional al Facultății de Geografie, Turism și Sport pe anul 2019

♦ Raport la Planul operațional pe anul 2018 al Facultății de Geografie, Turism și Sport
♦ Planul operațional al Facultății de Geografie, Turism și Sport pentru anul 2018