Vă informăm că s-a afisat pe pagina web a Universității din Oradea Calendarul si criteriile de acordare a burselor doctorale din venituri proprii, pentru anul universitar 2020-2021. Informatii suplimentare se pot obține accesând urmatorul link:  https://doctorat.uoradea.ro/ro/anunturi-burse/burse-doctorale

Metodologie privind acordarea burselor doctorale la Școala Doctorală de Geografie, în anul universitar 2020/2021


Regulamentul Școlii Doctorale de Geografie


Regulamentul de admitere al Școlii Doctorale de Geografie