BURSE DOCTORALE 2020/2021
           Studiile doctorale de la Facultatea Geografie, Turism şi Sport au debutat în anul 2002. Începuturile acestora se leagă de Profesorii Gheorghe Măhăra, Nicolae Josan şi Gheorghe Neamu, care au jucat un rol deosebit în formarea multor specialişti în domeniul Geografie şi sub îndrumarea cărora au fost elaborate primele teze de doctorat. Treptat, numărul conducătorilor de doctorat s-a mărit, prin cooptarea altor profesori: Alexandru Ilieş, Martin Olaru, Rodica Petrea şi Jan Wendt, asigurându-se astfel o diversificare a preocupărilor, direcţionate spre teme variate din domeniul Geografie: Geografia turismului, Geografia regională, Geografia populaţiei şi aşezărilor, Geografia mediului, Climatologie, Hidrologie, Planificarea şi organizarea spaţiului geografic etc.

 

           În prezent, studiile de doctorat se realizează în cadrul unui program oferit de Şcoala Doctorală de Geografie. În vederea formării noilor generaţii de cercetători, se asigură perfecţionarea şi extinderea pregătirii studenţilor - doctoranzi, prin activităţi de predare, seminarizare, evaluare şi cercetare ştiinţifică, potrivite domeniului Geografie. Studenţii - doctoranzi cu frecvenţă beneficiază de o ofertă curriculară ce cuprinde o serie de discipline pregătitoare adecvate.